Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 listopada 2018
25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim JW. 439125 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi kwalifikacje żołnierzy do służby zawodowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w terminie:

- 9 listopada 2018 roku;

- 16 listopada 2018 roku;

- 30 listopada 2018 roku;

- 7 grudnia 2018 roku;

- 14 grudnia 2018 roku;

- 21 grudnia 2018 roku.

Termin stawiennictwa w w/w dni o godzinie 8.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

 

Kandydaci powinni posiadac:

— oświadczenie o niekaralności;

— dokument tożsamości — książeczkę wojskową;

— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

— strój sportowy;

— przybory piśmiennicze.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl