Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 października 2018
NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJSzkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

 

Termin szkolenia: 2019 r.

Termin składania wniosków 31.10.2018 r.*

Limit miejsc: 50

Łączności i informatyki 20

Logistyka

- materiałowa 12

- techniczna 18

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).WZÓR WNIOSKU.pdf
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (ważne na dzień egzamniu).
 10. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

 

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71). 

Rozporządzenie.pdf

Decyzja Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Decyzja 138/MON.pdf

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361,  261-575-360


*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

  
 • BIP