Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 października 2018
DECYZJA Nr 135 /MON w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. w grupie osobowej pielęgniarstwaW 2019 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w grupie osobowej pielęgniarstwa.

Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Limit miejsc do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej pielęgniarstwa wynosi 15.

Termin składania wniosków 31.10.2018 r.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 31 grudnia2018 r.

 

DECYZJA Nr  135 /MON w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej  Wojsk  Lądowych w Poznaniu w 2019 r. w grupie osobowej pielęgniarstwa

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361,  261-575-360

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP