Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 stycznia 2019
Kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej JW 12301.Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 przeprowadza w dniu 22.01.2019r. od godz. 08.00 kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej

Kierowani kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;

• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety personalnej;

• test sprawnościowy z WF;

• rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF pozytywnej, lub przedstawienia zaświadczenia o zdanym egzaminie w innej JW. (nie starsze niż 6 miesięcy)

Dodatkowe informacje można uzyskać:

• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-344.

• Oficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-304

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl