Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 sierpnia 2018
Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w 2018Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego.

Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadza się spośród osób posiadających wykształcenie średnie. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia średniego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

Załącznik: DECYZJA Nr 951M0N MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2018 r.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP