Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 sierpnia 2018
Chcesz zostać żołnierzem - wstąp do służby przygotowawczej.Chcesz zostać żołnierzem - wstąp do służby przygotowawczej.

!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ‼️

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce informuje że, istnieje możliwość odbycia  4 miesięcznej służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych od dnia 04.09.2018r i 25.09.2018r .

Służba przygotowawcza odbywa się w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych. Po odbyciu służby przygotowawczej  kandydat może przystąpić do kwalifikacji do służby zawodowej w jednostkach wojskowych lub wstąpić do terytorialnej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba : niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną (kat. zdrowia „A”) i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie minimum gimnazjalne.

W trakcie służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje :

-  wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie;

- uposażenie w wysokości - 960zł miesięcznie;

- po odbyciu służby przygotowawczej dodatkowo – odprawa w wysokości 1530 zł.

 

Wszystkich chętnych do odbycia służby przygotowawczej zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w terminie do 30.08.2018r ( ze względu na konieczność odbycia badań w pracowni psychologicznej).

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać pod               nr telefonu 261-384-434 lub 261-384-433 lub na stronie internetowej  www.ostroleka.wku.wp.mil.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl