Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patronaty i Komitety Honorowe MON

Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych RP.

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca osoby, organizacje i instytucje do występowania o wyróżnienia takie jak patronat honorowy szefa resortu obrony narodowej lub jego udział w komitecie honorowym dla przedsięwzięć, które przyczyniają się do popularyzowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Minister Obrony Narodowej może powierzyć sprawowanie funkcji patrona honorowego innym osobom z kierownictwa resortu obrony narodowej w zależności od merytorycznego zakresu, rangi lub zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia.

Minister Obrony Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny (w komitetach honorowym pełni funkcję Przewodniczącego).

Wszelkie informacje na temat wyróżnień można uzyskać pod adresem patronaty@mon.gov.pl.

(inf. www.wojsko-polskie.pl)

Patronaty i Komitety Honorowe MON (inf. www.wojsko-polskie.pl)

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP