Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Powołanie do służby przygotowawczej w 2018 roku realizowane będzie w nastąpujących terminach:

1. na potrzeby korpusu szeregowych (wymagane wykształcenie minimum gimnazjalne)

I turnus     od 08.01.2018 do 27.04.2018 r.
II turnus   
od 07.05.2018 do 31.08.2018 r.
III turnus  
od 04.09.2018 do 21.12.2018 r.
                    od 25.09.2018 do 21.12.2018 r.

2. na potrzeby korpusu podoficerów (wymagane minimum wykształcenie średnie)

I turnus     od 01.02.2018 do 29.06.2018 r.  
II turnus   
od 03.07.2018 do 30.11.2018 r.

3. na potrzeby korpusu oficerów (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie)

od 08.01.2018 do 06.07.2018 r.

UWAGA: aktualnie nie planuje się realizacji w 2018 r. służby przygotowawczej w dwóch okresach (dla studentów) na potrzeby korpusu podoficerów

W ostatniej fazie szkolenia zawierane będą kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych z dowódcami jednostek wojskowych.


Planowany przebieg służby przygotowawczej:
szkolenie podstawowe - około 3 miesięcy,
uroczysta przysięga wojskowa,
urlop,
szkolenie specjalistyczne w zależności od korpusu: do 1 miesiąca dla szeregowych, do 2 miesięcy dla podoficerów oraz do 3 miesięcy dla oficerów.
 
      Szkolenie specjalistyczne (trwające do dwóch miesięcy) na potrzeby korpusu podoficerów kończy się egzaminem na podoficera i po jego zdaniu kadet mianowany jest na stopień starszego szeregowego.

Szkolenie specjalistyczne (trwające do trzech miesięcy) na potrzeby korpusu oficerów kończy się egzaminem na oficera i po jego zdaniu podchorąży mianowany jest na stopień kaprala.
 
Aby ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć wniosek <<druk tutaj)>> wraz z wymienionymi w nim załącznikami.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!
Do odbycia służby przygotowawczej powoływani są ochotnicy, których kwalifikacje zawodowe i kierunek wykształcenia są zgodne z potrzebami Sił Zbrojnych
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl