Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

            Administracja wojskowa na terenie powiatu ostrołęckiego rozpoczęła swoją działalność równolegle z początkiem działalności administracji państwowej tuż po wyzwoleniu tych ziem.
Początki działalności datują się na 20.12.1944 roku, gdzie rozpoczęła działalność Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Agenda RKU swoim zasięgiem obejmowała ówczesne powiaty: ostrołęcki, łomżyński i ostrowski. Pierwszym Komendantem Agendy RKU został mjr KOZUBAL, który pełnił funkcję do 28.05.1945 r. Następnie Komendantem został kpt. KUNOWSKI, który 07.08.1945 r. przekazał komendanturę kpt. Stanisławowi ZYGMUNTOWI. Rozkazem nr Mob/0671/II z dnia 25.09.1945 r . Komendantem RKU został por. Eugeniusz CUDNY i we wrześniu 1945 r. zlikwidował RKU w Ostrowi Mazowiecka, a następnie od 1 października 1945 r. rozpoczął działalność Rejonowej Komendy Uzupełnień z siedzibą w Ostrołęce. Zakres działalności RKU w Ostrołęce obejmował tylko powiat ostrołęcki.
            Kolejnymi oficerami pełniącymi obowiązki Komendanta RKU w Ostrołęce byli:
·         mjr Eugeniusz LENKIEWICZ    w latach 1945r. – 1946r.
·         por Stanisław SOKALSKI        w latach 1946r. – 1947r.
Rozkazem Personalnym Departamentu Personalnego WP nr 636 z 29.05.1946 r. określono nową nazwę i etat Wojskowej Komendy Rejonowej (WKR) który zaczął obowiązywać od 1 czerwca 1946 r. Pierwszymi pracownikami WKR wg. zmienionego etatu byli:
·         Komendant WKR por. Stanisław SOKALSKI;
·         Kierownik I Referatu Mobilizacji i Poboru, z-ca komendanta ppor. Eugeniusz ŚLUBOWSKI,
·         Pomocnik Kierownika I Referatu Mobilizacji i Poboru ppor. Jan GĄBCZYK
·         Kierownik II Referatu Ewidencji Oficerów ppor. Henryk DOWNAR.
W kolejnych latach obowiązki Komendantów w Wojskowej Komendzie Rejonowej w Ostrołęce kolejno pełnili nw. oficerowie:
·         mjr Sławomir KRZESZOWSKI     w latach 1947r. – 1950r.
·         mjr Wincenty ROMANOWSKI      w latach 1951r. – 1952r.
·         kpt. Zygmunt GÓRA                       w latach 1952r. – 1953r.
·         kpt. Stanisław CHAIN                    w latach 1954r. – 1956r.
·         kpt. Władysław KOWALIŃSKI     w latach 1956r. – 1957r.
·         ppłk Stanisław STARUCH            w latach 1957r. – 1964r.
 
Zgodnie z rozkazem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie nr 01 z dnia 05.01.1965r. od 1 lutego 1965 roku ulega rozformowaniu Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) w Ostrołęce, natomiast został powołany do życia Powiatowy Sztab Wojskowy (PWsW) w Ostrołęce, gdzie Szefami PWsW byli:
·         ppłk Zygmunt ZYBOWSKI              w latach 1965r. – 1966r.
·         płk Jan SOŁTAN                               w latach 1967r. – 1973r.
·         płk Władysław PRZYCHODZEŃ     w latach 1973r. – 1975r.
Na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie „Terytorialnego zasięgu działania Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce swoim zasięgiem obejmowała terytorium: miasta: Ostrołęka; Przasnysz; Chorzele i gminy: Baranowo; Czerwin; Jednorożec; Kadzidło; Krasnosielc; Lelis; Krzynowłoga Mała; Łyse; Myszyniec; Olszewo Borki; Płoniawy Bramura; Przasnysz; Rozogi; Rzekuń; Sypniewo; Troszyn; Zaręby; Czarnia.
Nadrzędnymi instancjami WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w OSTROŁĘCE były: WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w OSTROŁĘCE oraz WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY z siedzibą w WARSZAWIE.
Pierwszymi pracownikami WKU w Ostrołęce wg. zmienionego etatu byli:
·         Komendant WKU ppłk Wacław FREJ;
·         Szef Wydziału I, z-ca Komendanta ppłk Eugeniusz ŁAPACZ;
·         Szef Wydziału II mjr Henryk MILEWSKI;
·         Szef Wydziału III mjr Henryk KRZYWICKI.
.
W kolejnych latach obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU w Ostrołęce pełnili:
·         ppłk Wacław FREJ                   w latach 1975r. – 1986r.;
·         ppłk Waldemar ZAŁĘSKI        w latach 1986r. – 1993r.;
·         ppłk Marek KOWALSKI           w latach 1993r. – 2003r.;
·         ppłk Kazimierz, Włodzimierz ZABIELSKI    w latach 2003r. – 2007r.;
·         ppłk Krzysztof GEMZA             od listopada 2007 do stycznia 2019r.;
.         ppłk Dariusz ZDROJEWSKI      od stycznia 2019 do chwili obecnej.        
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP