Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce - Zasięg Terytoriany

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasięg Terytoriany

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce jest Terenowym Organem Administracji Wojskowej, której zasięg działania obejmuje obszar miasta Ostrołęki oraz powiatów ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl