Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZEZWOLENIA NA NOSZENIE UMUNDUROWANIA ORAZ ODZNAK I OZNAK WOJSKOWYCH

WOBEC ŻOŁNIERZY NIE BĘDĄCY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ  UDZIELA  SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO NA WNIOSEK  ZAINTERESOWANEGO ŻOŁNIERZA ZŁOŻONY ZA POŚREDNICTWEM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ, WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE STAŁEGO POBYTU TEGO ŻOŁNIERZA.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl