Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZEZWOLENIA NA NOSZENIE UMUNDUROWANIA ORAZ ODZNAK I OZNAK WOJSKOWYCH

WOBEC ŻOŁNIERZY NIE BĘDĄCY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ  UDZIELA  SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO NA WNIOSEK  ZAINTERESOWANEGO ŻOŁNIERZA ZŁOŻONY ZA POŚREDNICTWEM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ, WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE STAŁEGO POBYTU TEGO ŻOŁNIERZA.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce
Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261384419
fax. 261384410
wkuostroleka@ron.mil.pl

    
  • BIP